Kort fortalt så handler eventyr i Fate handler meget om at få fortalt en fælles historie - og den historie bliver bedst, hvis omdrejningspunktet er de karakterer der deltager i eventyret. Fate Core har flere afsnit om hvordan man designer en verden og laver eventyr - men herunder er de vigtigste dele opsummeret.

Baggrund

Verden omkring karaktererne kalder vi baggrund - det er den fælles reference alle spillere har til verden eller "det vi ikke behøver at forklare i hver eneste scene - sådan er verden bare". Der er to muligheder for at definere baggrunden:

  • Find på jeres egen verden
  • Brug en baggrund fra en film, tv-serie, bog el.l.

Hvis I beslutter jer for at finde på jeres egen verden, så har I en del arbejde foran jer - men til gengæld også muligheden for at finde på noget helt nyt! Sørg for at snakke igennem, hvordan I forestiller jer den verden I skal spille i - jo bedre I er til at sætte ord på jeres verden - jo nemmere vil det være at leve sig ind i den.

Hvis I bruger en baggrund fra fiktion, så kommer I hurtigere igang med at spille, og scener kan være nemmere at forklare. Det kræver til gengæld, at I alle sammen har kendskab til baggrunden fra film eller bøger i forvejen.

Vælg en skala

Eventyr kan handle om noget meget lokalt (et mord i landsbyen, at finde en forsvunden pige i skoven) men de kan også handle om noget meget større (at udforske et komplot til at myrde kongen, at nedkæmpe oprørerne på en planet i et nærliggende solsystem). Over tid kan et eventyr på lokal skala blive til et større eventyr som omfavner hele regionen, landet eller måske planeten jeres karakterer er på.

Den skala I bestemmer jer for afgør den slags problemestillinger jeres karakterer kan komme til at møde - det er næste skridt.

Problemstillinger

Når I har valgt en baggrund og en skala, er det tid til at I overvejer hvilke problemstillinger karaktererne skal stå overfor. I Fate Core anbefales det at man kommer op med to problemstillinger:

  1. Den nuværende problemstilling
  2. Den kommende problemstilling

Den nuværende problemstilling er et problem som allerede er etableret, og som karaktererne måske allerede arbejder på at ændre. Den kommende problemstilling er noget som er ved at ske - et problem som kun lige er begyndt at blive synligt.

Eksempler på nuværende problemstillinger: Et korrupt regime, organiseret kriminalitet, omfattende sygdom, en krig som har stået på i generationer.

Eksempler på kommende problemstillinger: En invasion fra nabo landet, et pludseligt udbrud af zombier, uforklarlige dødsfald, en ny organisation giver sig til kende.

Så hvorfor to problemstillinger? Mange gode historier har begge dele - i Ringenes Herre er alliancen mellem elvere, dværge og mennesker i opløsning netop som Sauron dukker op igen, i Star Wars er republikken undertrykt netop som en ny Jedi dukker op for at bekæmpe det nye døds-våben. I spændingen mellem nyt og gammelt skabes der interessante historier!

I kan selvfølgelig også nøjes med en nuværende eller en kommende problemstilling, hvis det passer bedre ind i den historie I godt kunne tænke jer.

Ansigter og steder

Nu er det tid til at få sat ansigter på de NPC´ere der skal optræde i historien samt at få beskrevet de vigtigste steder. Det er en god idé at spillerne er med til at opfinde de vigtige NPC´ere eller organisationer - det gør verden mere levende for jer alle og det gør arbejdet for GM´en nemmere. Når I definerer NPC´ere så giv dem bare et navn og et koncept og måske et enkelt aspekt mere. Så har GM´en også frihed til at fylde flere ting på senere.

Sørg for at de NPC´ere eller organisationer I laver har en tydelig forbindelse til enten den nuværende eller den kommende problemstilling.

Når I har defineret NPC´erne - så tag et kig på de karakterer, I har tænkt jer at spille. De bedste Fate eventyr laves ved at I kobler karakterernes aspekter til problemstillingerne og de vigtige NPC´ere. På den måde kan I selv sørge for at karaktererne kommer på banen i historien - og at de har noget vigtigt at bidrage med!

Eksempler: I en verden lig vores egen er karaktererne en gruppe mennesker, som bliver indblandet i en bandekrig og samtidigt opdager at en zombie invasion er igang. Den nuværende problemstilling er En langvarig bandekrig og den kommende problemstilling er En zombie invasion. To af de vigtige NPC´ere er Lederen af de lange knives klan og Lederen af de svingende kæders brigade. Én karakter har aspektet Medlem af de lange knives klan og en anden har aspektet Tidligere medlem af de svingende kæder. Tilsammen har de begge en kobling til de problemstillinger de står over for og deres aspekter kan både tvinges og aktiveres i scener hvor enten den nuværende eller kommende problemstilling indgår.

Selve eventyret

Nu er den fælles del slut og I skulle gerne have en god idé om hvad eventyret kommer til at handle om og hvem der kommer til at indgå. Så er det tid til at GM´en laver selve eventyret - her må GM´en beslutte hvordan han eller hun forbinder de ting, som I som gruppe har besluttet skal indgå.

Hvis I spiller en kampagne er det en god idé at bruge den model som det står beskrevet i grundbogen. En kampagne er opbygget af scenarier, som igen er opbygget af enkelte scener:

  • Kampagnen - hvilke problemstillinger står karaktererne overfor?
  • Scenariet - hvilke NPC´ere indgår i scenariet og hvad vil de gerne opnå? Og hvordan påvirker det de overordnede problemstillinger?
  • Scenerne - hvilke NPC´ere indgår i en scene og hvordan fremmer scenen det de gerne vil opnå i scenariet? Hvad sker der hvis de opnår det? Og hvis de ikke gør?

I kan selvfølgelig også spille et enkelt scenarie i stedet for en kampagne - i så fald definerer I problemstillingerne kun for scenariet og kobler dem til scenerne.

Eksempel: GM´en er igang med at forberede starten på zombie kampagnen. Hun har besluttet at spillerne i den første scene skal konfronteres med både den nuværende og den kommende problemstilling - så hun beslutter sig for at det skal være en konflikt i en togvogn i undergrunden hvor de to rivaliserende bander har et opgør. Hun har også besluttet at lederen af den ene bande De svingende kæder netop har sluppet en zombie virus løs for at prøve at gøre det af med de andre bander. Den første scene bliver en kamp mellem zombier som lederen har fanget i en togvogn og De lange knive. I scenen indgår lederen af De lange knive og en masse zombier. Hvis zombierne vinder kampen har de De lange knive mistet deres leder og zombierne vil derefter sprede sig til hele undergrunden. Hvis De lange knive vinder kampen opdager lederen at den rivaliserende bande har sluppet en zombie virus løs - han vil derefter forsøge at overtale lederne fra de andre bander til at indgå en alliance for at nedkæmpe De svingende kæder og samtidigt at dæmme op for zombierne.

Kilde: Oversat fra Fate Core @ fate-srd.com