Hvor mange og hvilke slags modstandere?

Modstandere kan deles op i tre grupper:

  • Scenariets primære modstander - Boss´en - en NPC med et fuldt karakterark
  • Hans eller hendes hjælpere - Løjtnanterne - en eller flere NPC´ere med et fuldt karakterark
  • Håndlangerne

Løjtnanter vil typisk være nogen som Boss´en bruger til opgaver tidligt i dit scenarie, som involverer karakterne, men hvor Boss´en ikke selv er til stede. Boss´en selv er typisk først aktivt med i eventyret hen mod slutningen - evt. sammen med løjtnanter. Håndlangere er typisk med igennem hele eventyret.

Når du skal designe dine modstandere - så kan det være en hjælp at tage udgangspunkt i Fate stigen. Tag det niveau af modstand som du tænker er passende, del det med 2 og gang med antallet af karakterer. Det giver dig antallet af modstandere. Modstanderne optræder så normalt i forholdet 4:1 - 4 håndlangere for hver 1 løjtnant eller boss.

Eksempel: Du er i gang med at planlægge den første scene i dit eventyr hvor karaktererne forventes at komme i en konflikt. Du vil gerne gøre det til en udfordring, så du vælger at modstanden skal være Fremragende (+4). Det giver 4/2 = 2 modstandere for hver karakter. Så med 5 karakterer er der 10 modstandere hvoraf de 8 er håndlangere og de 2 er løjtnanter.

Aspekter, metoder og stunts

Håndlangere er beskrevet i grundbogen - sørg for at mindst det ene af deres aspekter knytter dem til boss´en.

Løjtnanter har metoder - sæt dem på samme niveau som karaktererne. Giv dem også et aspekt som knytter dem til boss´en samt evt. et som er deres personlige.

For Bossen kan du sætte metoderne én, to eller tre højere end karaktererne - det er den største udfordring de kommer op imod! Boss´ens aspekter bør knytte dem til den problemstilling, som eventyret drejer sig om.

Du kan give stunts til løjtnanter - men det kan være svært at holde styr på i sær hvis de har andet end +2 stunts. Boss´en bør have mindst ét stunt, som giver dem en særlig egenskab - hvis du giver et stunt, som hjælper dem i forsvar, vil kampene vare længere, hvorimod et stunt, som hjælper dem i et angreb, vil gøre at kampene med dem afsluttes hurtigere.

Eksempel: I jeres fantasy kampagne er boss´en en ond Troldmand med aspektet Hævn over de gode troldmænd. Hans to løjtnanter er hans troldmands lærlinge - de har begge aspektet Vi lystrer mesteren - den ene har yderligere aspektet Jeg er mesterens favorit, mens den anden har endnu et aspekt Arbejder i det skjulte for at overtage mesters plads. Mesteren og de to løjtnanter råder over en skare af magisk fremmanede halv-intelligente væsner - håndlangere. De har aspektet Underlagt troldmændene.

Kilde: Oversat fra Bill Garrett @ Station53